• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Życzenia

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji,

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus

 

wniesie w Nasze życie spokój, radość

 

i nadzieję oraz Błogosławi nam

 

na każdy dzień.

 

Życzę, aby ten świąteczny czas

 

napełnił Nas wszystkich pokojem

 

i wiarą oraz dał siłę

 

w pokonywaniu trudności i pozwalał

 

z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

 

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Woźniak


 

 

 

 

 

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach informuje, że nasza szkoła przystępuje do egzaminu próbnego ósmoklasisty organizowanego przez CKE w dniach 30.03, 31.03 oraz 1.04.2020 r.

Z uczniami kl. VIII skontaktują sie nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Komunikat MEN

Komunikat CKE

Komunikat

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie oraz Przedszkolaki!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od 26 marca w naszej szkole również obowiązkowa nauka będzie prowadzona na odległość czyli przez tzw. zdalne nauczanie.

Głównym kanałem komunikacji będzie e-mail, który Rodzice lub Uczniowie otrzymają od wychowawcy w celu weryfikacji jego poprawności. Jeśli ktoś nie otrzyma e-mailu do 25.03.2020 r. to prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcą lub sekretariatem szkoły do godz. 12.00.

Ponadto wychowawcy prześlą każdemu uczniowi zmodyfikowany plan zajęć tygodniowych na okres od 26.03 do 10.04.2020 r.

Prosimy aby kontakty telefoniczne w czasie nauki zdalnej z nauczycielem poszczególnych przedmiotów lub edukacji odbywały się w czasie zajęć podanych w planie.

Formy, sposoby oceniania i dokumentowania prac z poszczególnych przedmiotów lub edukacji poda nauczyciel danego przedmiotu.

Natomiast ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego będą zgodne z obowiązującymi obecnie. Zmiana dotyczy tylko wiedzy i umiejętności, która będzie odbywała sie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Bardzo prosimy aby przed rozpoczęciem pracy na komputerze sprawdzić czy w komputerze zainstalowany jest program antywirusowy i przeskanować komputer. 

Prosimy również o sprawdzanie strony internetowej szkoły gdyż tutaj będą ukazywać się wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły.

 

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę;

prosimy o wyrozumiałość i rzetelne podejście do tej formy nauczania

Życzę Wszystkim dużo cierpliwości, wytrwałości

i przede wszystkim zdrowia

 

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak

 

Materiały do samodzielnej pracy uczniów

 

Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII

Komunikat MEN

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów

Klasa II

 

Klasa III

Zadania do wykonania

Dzieci uczą rodziców

Grafika

 

Chemia kl. VII

 

Biologia + Chemia kl. VIII + karta pracy chemia + karta pracy biologia

 

Fizyka kl. VII i kl. VIII

 

Historia kl. IV - VIII

 

Język angielski kl. III - VII + zadania kl. 4 + zadania kl. 5 + zadania kl. 6

 

Język polski kl. IV      Język polski kl. V        Język polski kl. VI     Język polski kl. VII

 

Matematyka kl. IV + zad. skala + zad. diagramy                  Matematyka kl. V + zał. 1 + zał. 2

Matematyka kl. VI + zał. 1                      Matematyka kl. VII + zad. rach. alg. +

                                                           zad.1 + zad. 2 + zad.3

                                                           Instrukcja tworzenia diagramów

 

Proszę sprawdzać stronę na bieżąco, bo będą dodawane kolejne materiały.

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach informuje, że w dniach 12 i 13 marca 2020r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (dla uczniów i dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach).

 

Natomiast od poniedziałku, tj. 16 marca br. uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego nie przychodzą do szkoły do dnia 25 marca br.

Na bieżąco prosimy zapoznawać się z komunikatami na stronie internetowej szkoły.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Komunikat MEN dot. zawieszenia zajęć w szkołach

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Dzień Otwarty

 

Nauczyciele, Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz Uczniowie kl. I

SP im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach

 

zapraszają na Dzień Otwarty - 10 III 2020 r. o godz. 11.15

Miejsce: Sala Gimnastyczna

 

Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego,

Rodziców uczniów klasy I

oraz Rodziców dzieci, które będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego

KOMUNIKAT!

 

II.               Organizacja Zakończenia Roku Szkolnego – 19.06.2019 r.

 

I część     830 Msza św. w kaplicy w Roztoce Brzezinach

Uczniowie gromadzą się w Kaplicy

Dojeżdżający busem szkolnym – zbiórka 800

Poczet sztandarowy spotkanie w szkole o godz. 800 (odp. p. B. Wolak)

II część   Przemarsz z Kaplicy do szkoły

 ( najpierw ustawia się poczet sztandarowy a następnie uczniowie dwójkami w następującej kolejności kl. VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I i dzieci z oddziału przedszkolnego  - odp. wychowawcy klas)

 

 930 Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2018/19.

Pierwsza część:

s  Wprowadzenie pocztu sztandarowego

s  Raport przewodniczącej SU.

s  Hymn państwowy.

s  Przekazanie sztandaru oraz władzy nowemu  SU.

s  Hymn szkoły.

s  Wyprowadzenie sztandaru.

Druga część 

 1. Powitanie przez dyrektora szkoły.
 2. Część artystyczna
 3. Krótkie przemówienie dyrektora
 4. Rozdanie nagród i świadectw z wyróżnieniem.
 5. Spotkania z wychowawcami w klasach

Komunikat

Organizacja roku szkolnego.

W związku z zakończeniem roku szkolnego 19.06.2019 r. ulega zmianie data dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych: zamiast środy 19.06.2019 r. dniem wolnym będzie wtorek 18.06.2019 r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 5 /2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Roztoce Brzezinach

z dnia 4 czerwca 2019 r.

 

zmieniające Zarządzenie nr 8/2018 w sprawiewprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19.

 

Na podstawie art. 68 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz par. 5 ust. 1 lit. a) Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) zarządzam co następuje:

 

§1

W Zarządzeniu nr 8/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w §1 wyrazy „19 czerwca 2019 r. (środa)” zastępuje się wyrazami „18 czerwca 2019 r. (wtorek)”.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak

Komunikat

Od poniedziałku 15.04.2019 r. zmiana planu lekcji.

 

Plan lekcji