Dokumenty

Kategoria: Dokumenty
Odsłony: 5089

Statut

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Procedury bezpieczeństwa - COVID

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/22

Regulamin użytkownika monitoringu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego 

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Harmonogram uroczystości szkolnych 2021/22

Plan lekcji - rok szkolny 2021/22 - II półrocze

Przyjazdy i odjazdy uczniów busem szkolnym - II półrocze - rok szkolny 2021/22

Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie - http://wychowanie.pl/wp-content/uploads/2017/09/Program-nauczania-wychowanie-do-%C5%BCycia-w-rodzinie-4-8.pdf

 Szkolny zestaw podręczników