Dokumenty

Kategoria: Dokumenty
Odsłony: 3245

Statut

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/20

Regulamin użytkownika monitoringu

Organizacja roku szkolnego 2019/20

Harmonogram uroczystości szkolnych 2019/20

Plan lekcji - rok szkolny 2019/20 - II półrocze

Przyjazdy i odjazdy uczniów busem szkolnym - rok szkolny 2019/20

Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie - http://wychowanie.pl/wp-content/uploads/2017/09/Program-nauczania-wychowanie-do-%C5%BCycia-w-rodzinie-4-8.pdf

 Szkolny zestaw podręczników