• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Komunikat

Organizacja roku szkolnego.

W związku z zakończeniem roku szkolnego 19.06.2019 r. ulega zmianie data dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych: zamiast środy 19.06.2019 r. dniem wolnym będzie wtorek 18.06.2019 r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 5 /2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Roztoce Brzezinach

z dnia 4 czerwca 2019 r.

 

zmieniające Zarządzenie nr 8/2018 w sprawiewprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19.

 

Na podstawie art. 68 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz par. 5 ust. 1 lit. a) Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) zarządzam co następuje:

 

§1

W Zarządzeniu nr 8/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w §1 wyrazy „19 czerwca 2019 r. (środa)” zastępuje się wyrazami „18 czerwca 2019 r. (wtorek)”.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak