• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Inauguracja roku szkolnego 2020/21

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany COVID-19, będzie ono przebiegało nieco inaczej niż w ubiegłych latach. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w formie spotkań w wychowawcami wg poniższego harmonogramu. W tym dniu obowiązuje strój galowy. Spotkania nie powinny trwać dłużej niż 45 minut.

 

Uczniowie w tym dniu wchodzą i wychodzą wejściem wyznaczonym w harmonogramie. Tego dnia prosimy rodziców uczniów kl. II – VIII o pozostawienie dzieci pod opieką wychowawców.

Rodzice uczniów kl. I wraz z dziećmi spotykają się z wychowawcą w dwóch grupach zgodnie z harmonogramem. Pamiętajmy 1 rodzic/opiekun na 1 ucznia.

Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego w tym dniu nie przychodzą do szkoły. Z wychowawcą oddziału przedszkolnego spotykają się tylko rodzice zgodnie z harmonogramem.

W tym dniu wszyscy powinni stosować środki ochrony osobistej, tj. zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą i zachować dystans społeczny.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Do szkoły może przyjść uczeń / opiekun bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Harmonogram

Godzina

Klasa

Wejście do szkoły/ wyjście ze szkoły

Sala

Wychowawca

13.30

0

wejście główne / wejście główne

sala gimnastyczna

mgr Edyta Boroń

8.00

I – grupa I

wejście główne

wyjście ewakuacyjne

sala gimnastyczna

mgr Halina Bodziony

8.45

I – grupa II

wejście główne

wyjście ewakuacyjne

sala gimnastyczna

mgr Halina Bodziony

9.30

II

wejście główne /

wejście główne

12

mgr Lucyna Szarek

9.45

III

wyjście ewakuacyjne /

wejście główne

9

mgr Małgorzata Sośniewska  

10.00

V

wyjście ewakuacyjne /

wyjście ewakuacyjne

2

mgr Barbara Woźniak

10.00

VI

wejście główne/ wejście główne

3

Marek Nowakowski

11.00

IV

wejście główne/ wejście główne

12

mgr Józefa Piękoś

11.15

VII

wyjście ewakuacyjne/

wyjście ewakuacyjne

2

mgr Teresa Kasperczyk

11.30

VIII

wejście główne/ wejście główne

3

mgr Krystian Konopka

 

Proszę zapoznać się z aktualnymi „Procedurami bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały od 1 IX 2020 r. oraz z wytycznymi MZ, GIS i MEN a także informacjami dotyczącymi aplikacji ProGoSafe (umieszczono linki poniżej)

 

 1. Podczas spotkania 1 IX uczniowie otrzymają plany zajęć oraz zestawy podręczników na nowy rok szkolny (należy więc przynieść torbę na podręczniki).
 2. W celu minimalizacji przebywania osób trzecich na terenie szkoły od 1 IX 2020 r. podstawowym środkiem komunikacji z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem szkoły, sekretarzem szkoły będzie droga e-mail i telefoniczna.
 3. Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, pedagogiem, wychowawcą, dyrektorem lub sekretarzem szkoły będzie można załatwić w wyznaczonych godzinach. Harmonogram zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej szkoły.
 4. Rodzice / opiekunowie oraz inne osoby nie będące uczniami bądź pracownikami szkoły mogą przebywać w budynku tylko w wyznaczonej strefie tj. przedsionek budynku oraz część wydzielona na korytarzu głównym części segmentu C.
 5. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem przypominają o składaniu  wniosków dotyczących dożywiania uczniów oraz stypendiów socjalnych.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły, gdyż tam będziemy umieszczać informacje o wszystkich zmianach wprowadzanych w szkole a także bieżące informacje dotyczące pracy szkoły.

W dniu 1 IX 2020 r. nie ma dowozu uczniów, rodzice we własnym zakresie przywożą dzieci do szkoły. Natomiast od 2 IX 2020 r. będzie dowóz busem szkolnym. W związku z tym, iż obowiązują nas wytyczne dotyczące ilości osób w środkach komunikacji publicznej prosimy aby uczniowie przestrzegali ściśle ustalonych zasad i harmonogramu dowozu (Tylko uczniowie zakwalifikowani do przewozu!).

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak