• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Inauguracja roku szkolnego 2021/22

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 odbędzie się w środę 1 września 2021 r. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany COVID-19, będzie ono przebiegało podobnie jak w roku ubiegłym. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami wg poniższego harmonogramu. W tym dniu obowiązuje strój galowy. Spotkania nie powinny trwać dłużej niż 45 minut.

Uczniowie w tym dniu wchodzą i wychodzą wejściem wyznaczonym w harmonogramie. Tego dnia prosimy rodziców uczniów kl. II – VIII o pozostawienie dzieci pod opieką wychowawców.

 

Rodzice uczniów kl. I wraz z dziećmi spotykają się z wychowawcą zgodnie z harmonogramem. Pamiętajmy 1 rodzic/opiekun na 1 ucznia.

Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego w tym dniu nie przychodzą do szkoły. Z wychowawcą oddziału przedszkolnego spotykają się tylko rodzice o godz. 10.30 na sali gimnastycznej – wejście ewakuacyjne* / wyjście ewakuacyjne*.

W tym dniu wszyscy powinni stosować środki ochrony osobistej, tj. zakrywać usta i nos maseczką i zachować dystans społeczny.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Do szkoły może przyjść uczeń / opiekun bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 

Harmonogram

Godzina

Klasa

Wejście do szkoły/ wyjście ze szkoły

Sala

Wychowawca

8.00

I

wyjście ewakuacyjne*/

wyjście ewakuacyjne*

sala gimnastyczna

mgr Małgorzata Sośniewska 

9.00

II

wyjście ewakuacyjne*/

wyjście ewakuacyjne *

sala gimnastyczna

mgr Halina Bodziony

9.15

III

wejście główne /

wejście główne

12

mgr Lucyna Szarek

9.30

IV

wejście główne/ wyjście ewakuacyjne*

3

mgr Agnieszka Kruczek

10.15

V

wejście główne /

wejście główne

12

mgr Józefa Piękoś

10.45

VI

wyjście ewakuacyjne* /

wyjście ewakuacyjne*

3

mgr Monika Cegielska

11.15

VII

wejście główne /

wejście główne

sala komputerowa

p. Marek Nowakowski

11.05

VIII

wyjście ewakuacyjne* /

wyjście ewakuacyjne*

2

mgr Teresa Kasperczyk

* jeżeli będzie pogoda deszczowa, to wejście może ulec zmianie z „wyjścia ewakuacyjnego” na „wejście główne” – uczniowie czekają na nauczyciela przed szkołą i wchodzą do szkoły razem z nauczycielem

Proszę zapoznać się z aktualnymi „Procedurami bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały od 1 IX 2021 r. oraz z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 • Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach,
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 IX 2021 r.,

 

 1. Podczas spotkania 1 IX uczniowie otrzymają plany zajęć oraz zestawy podręczników na nowy rok szkolny (należy więc przynieść torbę na podręczniki).
 2. W celu minimalizacji przebywania osób trzecich na terenie szkoły od 1 IX 2021 r. podstawowym środkiem komunikacji z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem szkoły będzie dziennik elektroniczny w module WIADOMOŚCI. Natomiast z sekretarzem szkoły będzie droga e-mail i telefoniczna.
 3. Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, pedagogiem, wychowawcą, dyrektorem lub z sekretariatem szkoły będzie można załatwić w wyznaczonych godzinach. Harmonogram zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej szkoły.
 4. Rodzice / opiekunowie oraz inne osoby nie będące uczniami bądź pracownikami szkoły mogą przebywać w budynku tylko w wyznaczonej strefie tj. przedsionek budynku oraz część wydzielona na korytarzu głównym (segment C).

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny, gdyż tam będziemy umieszczać informacje o wszystkich zmianach wprowadzanych w szkole a także bieżące informacje dotyczące pracy szkoły.

W dniu 1 IX 2021 r. nie ma dowozu uczniów, rodzice we własnym zakresie przywożą dzieci do szkoły. Natomiast od 2 IX 2021 r. będzie dowóz busem szkolnym. Prosimy aby uczniowie przestrzegali ściśle ustalonych zasad i harmonogramu dowozu (Tylko uczniowie zakwalifikowani do przewozu!).

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak

 

Procedury bezpieczeństwa