• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Komunikat

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie oraz Przedszkolaki!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od 26 marca w naszej szkole również obowiązkowa nauka będzie prowadzona na odległość czyli przez tzw. zdalne nauczanie.

Głównym kanałem komunikacji będzie e-mail, który Rodzice lub Uczniowie otrzymają od wychowawcy w celu weryfikacji jego poprawności. Jeśli ktoś nie otrzyma e-mailu do 25.03.2020 r. to prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcą lub sekretariatem szkoły do godz. 12.00.

Ponadto wychowawcy prześlą każdemu uczniowi zmodyfikowany plan zajęć tygodniowych na okres od 26.03 do 10.04.2020 r.

Prosimy aby kontakty telefoniczne w czasie nauki zdalnej z nauczycielem poszczególnych przedmiotów lub edukacji odbywały się w czasie zajęć podanych w planie.

Formy, sposoby oceniania i dokumentowania prac z poszczególnych przedmiotów lub edukacji poda nauczyciel danego przedmiotu.

Natomiast ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego będą zgodne z obowiązującymi obecnie. Zmiana dotyczy tylko wiedzy i umiejętności, która będzie odbywała sie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Bardzo prosimy aby przed rozpoczęciem pracy na komputerze sprawdzić czy w komputerze zainstalowany jest program antywirusowy i przeskanować komputer. 

Prosimy również o sprawdzanie strony internetowej szkoły gdyż tutaj będą ukazywać się wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły.

 

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę;

prosimy o wyrozumiałość i rzetelne podejście do tej formy nauczania

Życzę Wszystkim dużo cierpliwości, wytrwałości

i przede wszystkim zdrowia

 

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak