• sproztoka5

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka2

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka3

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

 • sproztoka1

   

   

  "Bądź sobą - szukaj własnej drogi..." 


  Janusz Korczak

   

Smaller Default Larger

Informacja Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo!

Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu informują, że codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pracownicy poradni (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci) są gotowi udzielać Państwu potrzebnego wsparcia, zarówno w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną, jak i w sprawach dotyczących Państwa dzieci.

Nasz telefon: 18 4731408

Komunikat

Komunikat z dnia 14.04.2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Roztoce-Brzezinach informuje, że na podstawie par. 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość zostaje przedłużone w szkole do 26 kwietnia 2020 r.

W związku z tym nadal obowiązują przyjęte zasady w naszej szkole dotyczące prowadzenia nauczania na odległość.

Przypominam też uczniom, iż mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach nauczania na odległość w sposób ustalony przez szkołę. Proszę pamiętać, że nauczyciele mają obowiązek również oceniania domowej pracy uczniów i informowanie uczniów bądź rodziców o ocenach na sposób ustalony przez szkołę (tj. informacja zwrotna za pośrednictwem ustalonych form i sposobów: poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne).

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Woźniak

Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego 

Lista uczniów przyjętych do klasy I

Komunikat

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie oraz Przedszkolaki!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od 26 marca w naszej szkole również obowiązkowa nauka będzie prowadzona na odległość czyli przez tzw. zdalne nauczanie.

Głównym kanałem komunikacji będzie e-mail, który Rodzice lub Uczniowie otrzymają od wychowawcy w celu weryfikacji jego poprawności. Jeśli ktoś nie otrzyma e-mailu do 25.03.2020 r. to prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcą lub sekretariatem szkoły do godz. 12.00.

Ponadto wychowawcy prześlą każdemu uczniowi zmodyfikowany plan zajęć tygodniowych na okres od 26.03 do 10.04.2020 r.

Prosimy aby kontakty telefoniczne w czasie nauki zdalnej z nauczycielem poszczególnych przedmiotów lub edukacji odbywały się w czasie zajęć podanych w planie.

Formy, sposoby oceniania i dokumentowania prac z poszczególnych przedmiotów lub edukacji poda nauczyciel danego przedmiotu.

Natomiast ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego będą zgodne z obowiązującymi obecnie. Zmiana dotyczy tylko wiedzy i umiejętności, która będzie odbywała sie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Bardzo prosimy aby przed rozpoczęciem pracy na komputerze sprawdzić czy w komputerze zainstalowany jest program antywirusowy i przeskanować komputer. 

Prosimy również o sprawdzanie strony internetowej szkoły gdyż tutaj będą ukazywać się wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły.

 

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę;

prosimy o wyrozumiałość i rzetelne podejście do tej formy nauczania

Życzę Wszystkim dużo cierpliwości, wytrwałości

i przede wszystkim zdrowia

 

Dyrektor szkoły

mgr Barbara Woźniak

 

Materiały do samodzielnej pracy uczniów

 

Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII

Komunikat MEN

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów

Klasa II

 

Klasa III

Zadania do wykonania

Dzieci uczą rodziców

Grafika

 

Chemia kl. VII

 

Biologia + Chemia kl. VIII + karta pracy chemia + karta pracy biologia

 

Fizyka kl. VII i kl. VIII

 

Historia kl. IV - VIII

 

Język angielski kl. III - VII + zadania kl. 4 + zadania kl. 5 + zadania kl. 6

 

Język polski kl. IV      Język polski kl. V        Język polski kl. VI     Język polski kl. VII

 

Matematyka kl. IV + zad. skala + zad. diagramy                  Matematyka kl. V + zał. 1 + zał. 2

Matematyka kl. VI + zał. 1                      Matematyka kl. VII + zad. rach. alg. +

                                                           zad.1 + zad. 2 + zad.3

                                                           Instrukcja tworzenia diagramów

 

Proszę sprawdzać stronę na bieżąco, bo będą dodawane kolejne materiały.

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach informuje, że w dniach 12 i 13 marca 2020r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (dla uczniów i dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach).

 

Natomiast od poniedziałku, tj. 16 marca br. uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego nie przychodzą do szkoły do dnia 25 marca br.

Na bieżąco prosimy zapoznawać się z komunikatami na stronie internetowej szkoły.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Komunikat MEN dot. zawieszenia zajęć w szkołach

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Komunikat

KOMUNIKAT w zakresie środków ochronnych

przeciwko KORONAWIRUSOWI

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie w związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat wykorzystując poniższe linki:

Oficjalny portal rządowy dotyczący profilaktyki koronawirusa

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Instrukcja mycia rąk

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

WARTO WIEDZIEĆ

 • jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • przestrzegajcie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania (zakryj usta chusteczką);
 • nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
 • jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Rodzicu dziecka do 8. roku życia, pamiętaj, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • w przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwońcie na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dzień Otwarty

 

Nauczyciele, Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz Uczniowie kl. I

SP im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach

 

zapraszają na Dzień Otwarty - 10 III 2020 r. o godz. 11.15

Miejsce: Sala Gimnastyczna

 

Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego,

Rodziców uczniów klasy I

oraz Rodziców dzieci, które będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach, informuje że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. (tj. poniedziałek).
Msza św. w Kaplicy śś. Cyryla i Metodego w Roztoce Brzezinach o godz. 8.30, spotkanie w szkole ok. godz. 9.30. 
Bus szkolny ok. godz. 8.00.

 

Zakończenie roku szkolnego

KOMUNIKAT!

 

II.               Organizacja Zakończenia Roku Szkolnego – 19.06.2019 r.

 

I część     830 Msza św. w kaplicy w Roztoce Brzezinach

Uczniowie gromadzą się w Kaplicy

Dojeżdżający busem szkolnym – zbiórka 800

Poczet sztandarowy spotkanie w szkole o godz. 800 (odp. p. B. Wolak)

II część   Przemarsz z Kaplicy do szkoły

 ( najpierw ustawia się poczet sztandarowy a następnie uczniowie dwójkami w następującej kolejności kl. VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I i dzieci z oddziału przedszkolnego  - odp. wychowawcy klas)

 

 930 Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2018/19.

Pierwsza część:

s  Wprowadzenie pocztu sztandarowego

s  Raport przewodniczącej SU.

s  Hymn państwowy.

s  Przekazanie sztandaru oraz władzy nowemu  SU.

s  Hymn szkoły.

s  Wyprowadzenie sztandaru.

Druga część 

 1. Powitanie przez dyrektora szkoły.
 2. Część artystyczna
 3. Krótkie przemówienie dyrektora
 4. Rozdanie nagród i świadectw z wyróżnieniem.
 5. Spotkania z wychowawcami w klasach